Bij het eerste kopje ‘Info’ vul je de informatie in die op de voorkant van de korting komt te staan. Dit is dus wat de OK-gebruiker als eerste ziet, na het scannen van de QR-code.

Stap 12: Kies een pakkende titel als naam van je actie;
Stap 13: Bedenk een duidelijke omschrijving.

Sla de actie nu tussentijds op. Dit doet je via het groene vinkje rechts bovenaan.

4.2.1. BETAALDIENST TOEVOEGEN

Voor het toevoegen van een betaaldienst is het noodzakelijk om een nieuwe ‘dienst’ aan te maken. Om een betaaldienst toe te voegen klikt u op het diensten-icoon in de linker navigatiebalk (zie afbeelding 28).

Stap 14: Klik op ‘Diensten’ in de linker navigatiebalk voor het aanmaken van een betaaldienst;

Stap 15: Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk en klik op OK Cash.

Afbeelding 28. Aanmaken van betaaldienst

Bij het eerste kopje ‘Info’ vul je de informatie in die op de voorkant van de betaaldienst komt te staan (zie afbeelding 29).

Stap 16: Bij ‘Dienstalias’ vul je de bedrijfsnaam in;
Stap 17: Bij ‘Dienstnaam’ vul je de bedrijfsnaam, zoals bekend bij de KvK, in.

Om de overige secties zichtbaar te maken is het belangrijk om de dienst op te slaan door op het groene vinkje rechts bovenin te klikken. Dit brengt je automatisch op het diensten scherm (zie afbeelding 29). Klik hier weer op de zojuist aangemaakte dienst (In voorbeeld ‘Telefoon’) om verder te gaan.

Afbeelding 29. Invullen gegevens betaaldienst

Voor een optimale branding voeg je een passende achtergrond en een logo toe. Voor een optimaal visueel resultaat is het van belang dat de achtergrond van het logo transparant is.

Stap 18: Voeg een achtergrond toe door op het potlood-icoon te klikken beneden in de rechterhoek van het voorbeeldkader;

Stap 19: Voeg een nieuwe achtergrond toe door op het + icoon in de rechterbalk te klikken of selecteer een achtergrond uit de afbeeldingen die je eerder hebt geüpload.;

Stap 20: Voeg een logo toe door te klikken op de linkerhoek van het tekstvenster in het voorbeeldkader;

Stap 21: Voeg een nieuw logo toe of selecteer uit je eerder geüploade logo’s.

Terug bij OK Cash is het nu mogelijk om ‘PSPs/Acquirer’ toe te voegen. PSPs staat voor Payment Service Provider en is dus belangrijk voor het bepalen van de betaalprovider. Hier heb je de keuze tussen ‘Intersolve – Direct’ of ‘Spreedly – Credit Card’. Met ‘Intersolve –Direct’ wordt de betaalprovider van je lopende rekening gebruikt en met ‘Spreedly – Creditcard’ van je creditkaart. Na deze keuze word je gevraagd om een ‘Accountnaam acceptant’ te geven. Vul hier de bedrijfsnaam in.

Stap 22: Bij ‘PSPs/Acquirer’ maak je een keuze tussen ‘Intersolve – Direct debit’ of ‘Spreedly – Credit Card’;

Stap 23: Vul de bedrijfsnaam in als ‘Accountnaam acceptant’ en sla op via het groene vinkje.

Afbeelding 31. Activeren PSP/Acquirer

Tot slot sla je de dienst op door op het groene vinkje rechts bovenin te klikken. Om de dienst te activeren moet in het diensten overzicht de zojuist aangemaakte dienst van blauw(niet actief) naar groen (actief) worden geklikt.

Stap 25: Klik op het groene vinkje rechts bovenin om de betaaldienst op te slaan;

Stap 26: Klik de zojuist aangemaakt dienst van blauw naar groen.

Afbeelding 32. Betaaldienst activeren

Vanaf nu kan de zojuist aangemaakte ‘Betaaldienst’ als service in de actie ‘Product’ worden geselecteerd.

Stap 27: Ga terug naar de eerder aangemaakte product-actie en selecteer bij betaaldienst de zojuist aangemaakte service.

Optioneel kan het aantekeningen veld worden gebruikt voor eigen inbreng. Deze is dan ook niet zichtbaar voor de gebruikers.

Heeft u het antwoord gevonden?