De actienaam is de informatie die op de voorkant van het lot komt te staan. Deze tekst moet de winactie kort en bondig beschrijven. Zoals te zien is in het voorbeeldkader staat er al ‘Lot met kans op:’. Houd hier rekening mee voor het bedenken van een actienaam.

Stap 4: Kies een pakkende titel;

Stap 5: Bekijk het resultaat in het voorbeeldkader. Door op het tekstvlak te klikken, wordt de achterkant zichtbaar.

Heeft u het antwoord gevonden?