Tijdens het aanmaken van een actie kun je altijd tussentijds opslaan, zodat je op een later tijdstip verder kunt gaan. Gebruik hiervoor het groene vinkje, rechts bovenin. Daarnaast bevat iedere pagina een hulpmodus, te herkennen aan het vraagteken-icoon rechts onderin. In deze modus kan je een willekeurig vraagteken aanklikken, waarna een korte uitleg of een voorbeeld wordt gegeven.

Voor het aanmaken van acties ga je naar de actiepagina.

Stap 1: Ga naar de actiepagina door op het megafoon-icoon te klikken in de linker navigatiebalk;

Stap 2: Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk voor het aanmaken van een nieuwe actie (zie afbeelding 42).

Na het aanklikken van het + icoon op de actiepagina kies je voor de gewenste campagne. In dit geval kies je voor de evenement-actie (zie afbeelding 42).

Afbeelding 42. Evenement-actie aanmaken

Stap 3: Kies voor ‘Evenement’.

Wanneer je kiest voor het aanmaken van een evenement-actie verschijnt het actiescherm. Je kan door dit scherm heen scrollen om een beeld te krijgen van de configuratiemogelijkheden van de actie. Daarnaast is het hier mogelijk om verschillende randvoorwaarden te stellen aan je evenement-actie.

Links in het scherm staat het resultaat van de actie, die de progressie laat zien naarmate je de velden invult. De blauwe balk boven het voorbeeldkader geeft aan dat de actie ‘nog niet actief’ is.

6.1.1 SECTIE: INFO

Bij het eerste kopje ‘Info’ vul je de informatie in die op de voorkant van het ticket komt te staan (zie afbeelding 4). Dit is dus wat de OK-gebruiker als eerste ziet, na het scannen van de QR-code.

Stap 4: Kies een pakkende titel als evenementnaam;

Stap 5: Bedenk een duidelijke omschrijving.

OK Ticket/Ticketdienst

Voor het toevoegen van een ticketdienst is het noodzakelijk om een nieuwe ‘dienst’ aan te maken. Door een ticketdienst toe te voegen klikt u op het diensten-icoon in de linker navigatiebalk (zie afbeelding 43). Je verlaat de actiepagina. Zorg ervoor dat je de gegevens eerst opslaat, voor je verder gaat met het aanmaken van de ticketdienst.

Afbeelding 43. Info en ticketdienst aanmaken

Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk voor het openen van de verschillende diensten, en klik op OK Ticket.

Stap 6: Klik op het ‘Diensten’ icoon in de linker navigatiebalk voor het aanmaken van een ticketdienst;

Stap 7: Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk en klik op OK Ticket.

Afbeelding 44. Ticketdienst aanmaken

Bij het eerste kopje ‘Info’ vul je de informatie over de ticketdienst in (zie afbeelding 45).

Stap 8: Bij ‘Dienstalias’ vul je de naam van de ticketmaatschappij in;

Stap 9: Bij ‘Organisatienaam’ vul je de naam van het feest of evenement in.

Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt voor een QR-code of streepjescode. Het is van belang dat de gekozen streepjescode die op het ticket komt, gescand kan worden aan de deur van het evenement. Zorg daarom voor de juiste scanner bij het evenement!

Bij ‘Beheerwijze streepjescodes’ selecteer je de partij die de streepjescodes beheren.Hierbij heb je de mogelijkheid uit OK of TSP. Selecteer OK om toegang te geven voor het beheren van de streepjescodes.

Stap 10: Selecteer het type streepjescode voor op de tickets die je wil gebruiken om te scannen;

Stap 11: Selecteer OK voor de beheerwijze van de streepjescodes.

De secties ‘Certificaten’ en ‘Inloggegevens’ worden automatisch aangepast. Hier zijn dus geen handelingen voor nodig.

Afbeelding 45. Info ticketdiensten en streepjescode kiezen

Voor een optimale branding voeg je een passende achtergrond en een logo toe. Voor een optimaal visueel resultaat is het ten eerste van belang dat de achtergrond van de logo’s transparant is. Daarnaast is het van belang rekening te houden met het grijze kader in het midden van het scherm. Hierdoor zal een deel van je achtergrond wegvallen, die moeilijk te zien is voor de OK-gebruiker.

Stap 12: Voeg een achtergrond toe door op het potlood-icoon te klikken beneden inde rechterhoek van het voorbeeldkader;

Stap 13: Voeg een nieuwe achtergrond toe door op het + icoon in de rechterbalk te klikken of selecteer een achtergrond uit de afbeeldingen die je eerder hebt geüpload;

Stap 14: Voeg een logo toe door te klikken op de linkerhoek van het tekstvenster in het voorbeeldkader;

Stap 15: Voeg een nieuw logo toe of selecteer uit je eerder geüploade logo’s. Door op het tekstveld te klikken verschijnt de achterkant van de knipkaart.

(Voor gedetailleerde uitleg zie hoofdstuk 2. ‘Kortingsactie’)

Ook is het mogelijk om het logo van een samenwerkingspartner of sponsor toe te voegen.Dit is optioneel.

Stap 16: Voeg eventueel een sponsorlogo toe door te klikken op de rechterhoek van het tekstvenster in het voorbeeldkader;

Stap 17: Voeg een nieuw sponsorlogo toe of selecteer uit je eerder geüploade logo’s. Door op het tekstveld te klikken verschijnt de achterkant van de knipkaart.

Tot slot sla je de dienst op door op het groene vinkje rechts bovenin te klikken. Om de dienst te activeren moet in het dienstenoverzicht de zojuist aangemaakte dienst van blauw(niet actief) naar groen (actief) worden geklikt.

Stap 18: Klik op het groene vinkje rechts bovenin om de ticketdienst op te slaan;

Stap 19: Klik de zojuist aangemaakt dienst van blauw (niet actief) naar groen (actief);

Afbeelding 46. OK Ticket dienst activeren

Vanaf nu kan de zojuist aangemaakte ticketdienst als service in de actie ‘Evenement’ worden geselecteerd. Ga terug naar de actiepagina om de ticketdienst toe te voegen als service.

Stap 20: Ga terug naar de actiepagina en selecteer bij ‘Ticketingdienst’ de zojuist aangemaakte service.

Optioneel kan het aantekeningen veld worden gebruikt voor eigen inbreng. Deze is dan ook niet zichtbaar voor de gebruikers.

6.1.2 SECTIE: GELDIGHEID

Elk evenement heeft een aanvang en een einde: bepaal de datum en tijd van het evenement door een begin- en einddatum en tijd vast te stellen. Wanneer het evenement verloopt, is de QR-code automatisch niet meer bruikbaar.

Stap 21: Bepaal de geldigheid van het ticket door een aanvang en einddatum en tijdvast te stellen.

6.1.3 SECTIE: BEPERKINGEN

Het vakje aanvullende informatie dwingt je na te denken over bepaalde voorwaarden. Dit veld is bijvoorbeeld belangrijk bij het formuleren van je voorwaarden om jezelf als evenement te beschermen. Denk hierbij aan alcohol 18+, zit- of staanplaatsen, eventuele huisregels, etc.

Stap 22: Bepaal de aanvullende voorwaarden van je evenement-actie. Ook is het mogelijk om aanvullende informatie vanuit een externe bron (link) toe te voegen.

Stap 23: Bepaal of je een externe bron (link) omtrent aanvullende condities en/of beperkingen wil toevoegen. Dit is optioneel.

Afbeelding 47. Geldigheid en beperkingen bepalen

6.1.4 SECTIE: TICKET TYPES

Vervolgens moet het tickettype aangemaakt worden om aan de actie te kunnen koppelen. Mocht je bijvoorbeeld meerdere type tickets willen aanbieden, dan moet dat hier worden ingevoerd. Voor elke type ticket moet een apart ticket worden aangemaakt. Denk hierbij aan tickets voor Early bird, Regular, VIP, verschillende rangen, gehandicapten, etc. Kortom, voor elk ticket waar een andere naam, prijs of voorraad voor geldt, moet een speciaal type ticket worden aangemaakt. Hierbij is het dus belangrijk dat de naam van het ticket, de prijs per ticket en de voorraad tickets wordt genoteerd. Na het invullen van deze gegevens klik je op het groene vinkje achter de voorraad om het ticket daadwerkelijk toe te voegen (zie afbeelding 48).

Stap 24: Beslis wat voor type tickets aan het evenement gekoppeld moeten worden;

Stap 25: Vul de naam van het ticket, de prijs per ticket en de voorraad van de tickets in;

Stap 26: Klik op het groene vinkje en vul, indien gewenst, het volgende type ticket in.

6.1.5 SECTIE: LOCATIE

Het evenement vindt natuurlijk ergens plaats. Door de locatie toe te voegen wordt deze ook op het ticket vermeld. Dit maakt het voor de koper van het ticket weer een stap makkelijker, omdat alle informatie omtrent het evenement in de OK-app te vinden is. De locatie toevoegen kan op twee verschillende manieren: locatie zoeken door middel van de kaart, waarna de naam van de locatie en de geografische locatie automatisch worden toegevoegd of door de naam van de locatie handmatig onder de kaart toe te voegen.

Stap 27: Voeg in de kaart bij ‘Locatie zoeken...’ de locatie van het evenement toe;

of

Stap 28: Voeg onder de kaart de naam van locatie en geografische locatie van het evenement toe.

Afbeelding 49. Locatie evenement toevoegen

6.1.6 SECTIE: ACHTERGROND & LOGO SELECTEREN

Voor een optimale branding voeg je een passende achtergrond en een logo toe. Voor een optimaal visueel resultaat is het ten eerste van belang dat de achtergrond van de logo’s transparant is. Daarnaast is het van belang rekening te houden met het grijze kader in het midden van het scherm. Hierdoor zal een deel van je achtergrond wegvallen, die moeilijk te zien is voor de OK-gebruiker.

Stap 29: Voeg een achtergrond toe door op het potlood - icoon te klikken beneden in de rechterhoek van het voorbeeldkader;

Stap 30: Voeg een nieuwe achtergrond toe door op het + icoon in de rechterbalk te klikken of selecteer een achtergrond uit de afbeeldingen die je eerder hebt geüpload;

Stap 31: Voeg een logo toe door te klikken op de linkerhoek van het tekstvenster in het voorbeeldkader;

Stap 32: Voeg een nieuw logo toe of selecteer uit je eerder geüploade logo’s. Door op het tekstveld te klikken verschijnt de achterkant van de knipkaart.

Stap 33: Voeg eventueel een sponsorlogo toe door op de achterkant van het voorbeeldkader te klikken op de rechterhoek van het tekstvenster in het voorbeeldkader (dit is optioneel);

Stap 34: Voeg een nieuw sponsorlogo toe of selecteer uit je eerder geüploade logo’s. Door op het tekstveld te klikken verschijnt de achterkant van de knipkaart.

Wanneer alle velden zijn ingevuld, er een achtergrond is gekozen en het logo is toegevoegd, is de actie af. Wanneer je de actie opslaat, wordt deze actief. Opslaan doe je via het groene vinkje rechts bovenaan.

Stap 35: Sla je actie op.

(Voor gedetailleerde uitleg zie hoofdstuk 2. ‘Coupon-campagne’)

Heeft u het antwoord gevonden?