Om je evenement-actie te kunnen lanceren, is het van belang dat er tickets voor het evenement beschikbaar worden gemaakt. Voor het aanmaken van een ticket-actie ga je naar de actiepagina.

Stap 36: Ga naar de actiepagina door op het megafoon-icoon te klikken in de linker navigatiebalk;

Stap 37: Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk voor het aanmaken van een nieuwe actie.

Na het aanklikken van het + icoon op de actiepagina kies je voor de gewenste actie. In dit geval kies je voor de ticket-actie.

Afbeelding 50. Ticket actie aanmaken

Stap 38: Kies voor ‘Ticket’.
Wanneer je kiest voor het aanmaken van een ticket-actie verschijnt het actiescherm. Je kan door dit scherm heen scrollen om een beeld te krijgen van de configuratiemogelijkheden van de actie. Daarnaast is het hier mogelijk om verschillende randvoorwaarden te stellen aan je ticket-actie.

Links in het scherm staat het resultaat van de actie, die de progressie laat zien naarmate je de velden invult. De blauwe balk boven het voorbeeldkader geeft aan dat de actie ‘nog niet actief’ is.

6.2.1 SECTIE: INFO
Bij het eerste kopje ‘Info’ vul je de informatie in die op de voorkant van het ticket komt te staan. Dit is dus wat de OK-gebruiker als eerste ziet, na het scannen van de QR-code.

Stap 39
: Kies een pakkende titel als actienaam; 

Stap 40: Bedenk een duidelijke omschrijving.

Betaaldienst

Voor het toevoegen van een betaaldienst is het noodzakelijk om een nieuwe ‘dienst’ aan te maken. Door een betaaldienst toe te voegen klikt u op het diensten-icoon in de linker navigatiebalk (zie afbeelding 51).

Afbeelding 51. Info ticket-actie bepalen en betaaldienst toevoegen

Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk voor het openen van de verschillende diensten, en klik op OK Cash.

Stap 41: Klik op ‘Diensten’ in de linker navigatiebalk voor het aanmaken van een betaaldienst;

Stap 42: Kies voor het + icoon in de rechter navigatiebalk en klik op OK Cash.

Afbeelding 52. Betaaldienst aanmaken

Bij het eerste kopje ‘Info’ vul je de informatie in die op de voorkant van de betaaldienstkomt te staan (zie afbeelding 53).

Stap 43: Bij ‘Dienstalias’ vul je de bedrijfsnaam in;

Stap 44: Bij ‘Dienstnaam’ vul je de bedrijfsnaam, zoals bekend bij de KvK, in.

Om de overige secties zichtbaar te maken is het belangrijk om de dienst op te slaan door op het groene vinkje rechts bovenin te klikken. Dit brengt je automatisch op het dienstenscherm. Klik hier weer op de zojuist aangemaakte dienst om verder te gaan.

Afbeelding 53. Invullen gegevens betaaldienst

Terug bij OK Cash is het nu mogelijk om ‘PSPs/Acquirer’ toe te voegen. PSPs staat voor Payment Service Provider en is dus belangrijk voor het bepalen van de betaalprovider. Hier heb je de keuze tussen ‘Intersolve – Direct’ of ‘Speedly – Credit Card’. Met ‘Intersolve –Direct’ wordt de betaalprovider van je lopende rekening gebruikt en met ‘Speedly – Creditcard’ van je creditkaart. Na deze keuze wordt je gevraagd om een ‘Accountnaam acceptant’ te geven. Vul hier de bedrijfsnaam in.

Stap 45: Bij ‘PSPs/Acquirer’ selecteer je ‘Intersolve – Direct debit’;
(Spreedly wordt niet gebruikt)

Stap 46: Vul de bedrijfsnaam in als ‘Accountnaam acceptant’ en sla op.

Afbeelding 54. Toevoegen Payment Service Provider (PSP)

Door de ‘PSPs/Acquirer’ te activeren klik je de status van rood (niet actief) naar groen(actief).

Stap 47: Klik de status van de ‘PSPs/Acquirer’ naar actief.
De secties ‘Certificaten’ en ‘Inloggegevens’ worden automatisch aangepast. Hier zijn dus geen handelingen voor nodig.

Afbeelding 55. Activeren PSP/Acquirer

Tot slot sla je de dienst op door op het groene vinkje rechts bovenin te klikken. Om de dienst te activeren moet in het diensten overzicht de zojuist aangemaakte dienst van blauw(niet actief) naar groen (actief) worden geklikt.

Stap 48: Klik op het groene vinkje rechts bovenin om de betaaldienst op te slaan;

Stap 49: Klik de zojuist aangemaakt dienst van blauw naar groen.

Afbeelding 56. Betaaldienst activeren

Vanaf nu kan de zojuist aangemaakte ‘Betaaldienst’ als service in de actie ‘Ticket’ worden geselecteerd. Ga terug naar de actiepagina om de betaaldienst toe tevoegen als service.

Stap 50: Ga terug naar de actiepagina en selecteer bij betaaldienst de zojuist aangemaakte service.

Optioneel kan het aantekeningen veld worden gebruikt voor eigen inbreng. Deze is dan ook niet zichtbaar voor de gebruikers.

6.2.2 SECTIE: VOORDELEN

Als je bepaald hebt wat voor product je de klanten gaat bieden, is het ook mogelijk een aanmeldbeloning van een geselecteerde actie toe te voegen. Dit is optioneel. Je kiest hier een actieve kortingsactie, je klant ontvangt deze korting dan bij aanschaf van het ticket. Met de ontvangen korting kan de klant het voordeel verzilveren.

Stap 51: Bepaal of je gebruik wil maken van een aanmeldbeloning. Dit is optioneel. (Voor hulp bij het aanmaken van een kortingsactie verwijzen we naar het vorige artikel in deze handleiding: ‘2. Kortingsactie’).

Afbeelding 57. Aanmeldbeloning en aantal beloningen per ticket bepalen

Stel je wil dat het voor bezoekers van het concert mogelijk is om een gratis kopje koffie op te halen in de pauze. Je aanmeldbeloning is in dit geval dan een gratis kopje koffie. Je hebt hiervoor een actieve kortingsactie aangemaakt. Zodra een klant het ticket koopt, wordt de ‘gratis kopje koffie’ korting automatisch in de mobiele telefoon van de klant opgeslagen en kan deze worden verzilverd tijdens het bezoek aan het concert.

6.2.3 SECTIE: GELDIGHEID

Natuurlijk duurt het evenement niet eindeloos: bepaal de geldigheid van de actie dooreen begin- en een einddatum (looptijd) vast te stellen. Wanneer de ticket-actie verloopt, is de QR-code automatisch niet meer bruikbaar.

Stap 52: Bepaal de looptijd van de ticket-actie.

6.2.4 SECTIE: BEPERKINGEN

Beperkingen zijn er om ervoor te zorgen dat het succes van je actie niet uit de hand loopt. Hieronder worden de verschillende beperkingen toegelicht.

6.2.4.1 MAXIMAAL AANTAL TICKETS PER BESTELLING/GEBRUIKER

Ook is het mogelijk om een maximaal aantal tickets per bestelling en gebruiker vast testellen. Hierdoor heb je zelf in de hand hoeveel producten er per klant gekocht mogen worden middels een transactie van de OK-app.

Stap 53: Kies het maximaal aantal tickets dat gekocht kan worden per bestelling;

Stap 54: Kies het maximaal aantal tickets dat kan worden gebruikt per gebruiker.

6.2.4.2 AANVULLEND

Het vakje aanvullende informatie is geen verplicht veld, maar wel belangrijk. Hier wordt je namelijk gedwongen na te denken over bepaalde voorwaarden. Dit veld is bijvoorbeeld belangrijk voor het melden van eventuele huisregels, zoals alcohol 18+, zit- of staanplaatsen, neem legitimatie mee, verbod op vuurwerk, etc.

Stap 55: Bepaal de aanvullende voorwaarden van je ticket-actie.
Ook is het mogelijk om aanvullende informatie vanuit een externe bron (link) toe te voegen.

Stap 56: Bepaal of je een externe bron (link) omtrent aanvullende condities en/of beperkingen wil toevoegen. Dit is optioneel.

Afbeelding 58. Looptijd ticketverkoop en beperkingen tickets instellen

6.2.5 SECTIE: EIGENSCHAPPEN

Bij het kopje ‘Eigenschappen’ bepaal je welke informatie je wil ontvangen van de mensen die een ticket(s) aanschaffen. Kies uit: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Houd er rekening mee dat het voor verzending van e-mails of andere informatie handig kan zijn om de contactgegevens van de OK-gebruiker te ontvangen. Denk dus altijd goed na over hoe je dat wil doen.

Stap 57: Bepaal welke gegevens je van de deelnemers wil ontvangen.

Afbeelding 59. Eigenschappen gevraagd van gebruiker

6.2.6 SECTIE: TE VERKOPEN PRODUCT

Om de verschillende typen tickets te binden aan hetzelfde evenement is het nodig om ze apart te behandelen. Voor elk type ticket moet er namelijk een aparte ticket-actie worden aangemaakt.

Mocht je voor een festival Early bird-, Regular- en VIP-tickets verkopen, dan moeten er dus drie verschillende ticket-acties worden aangemaakt. De selecteer mogelijkheden komen voort uit de gegevens die zijn ingevuld bij de evenement-actie.

Stap 58: Selecteer het zojuist aangemaakte event als evenement-actie;

Stap 59: Selecteer het te verkopen product (type ticket) waarvoor de QR-codes aangemaakt gaan worden. Voor de duidelijkheid, voor elk type ticket is er dus een aparte ticket-actie nodig, met ieder eigen QR-codes.

6.2.7 SECTIE: KANALEN KIEZEN

Tot slot kies je de kanalen waar je de actie beschikbaar wil stellen. Stel je besluit een poster op te hangen, een actie op de website te zetten en een advertentie in de krant te plaatsen. In dit geval maak je drie aparte kanalen aan. Voor elk kanaal wordt er een QR-code gegenereerd. Voeg de code toe aan het door jou gekozen kanaal, om later in het dashboard de resultaten en effectiviteit van je kanalen te beoordelen. Let op dat er voor elk type ticket een aparte QR-code is. Bij het aanbieden van alle soorten tickets moeten ook alle soorten QR-codes op het kanaal aanwezig zijn.

Door het scannen van de QR-code is het vanaf elke plek op elk moment mogelijk om een ticket(s) aan te schaffen. Hoe meer QR-codes je verspreidt, hoe meer mogelijkheden men heeft om dit te doen. Wanneer een klant met OK betaald wordt dit automatisch verwerkt.

Stap 60: Kies de kanalen die je in gaat zetten;

Stap 61: Genereer de QR-codes;

Stap 62: Download de QR-code (zie afbeelding) en voeg de code toe aan het door jou gekozen kanaal (bijv. Op een poster, website en/of advertentie).

(Voor gedetailleerde uitleg zie hoofdstuk 2. ‘Coupon-campagne’)

6.2.8 SECTIE: ACHTERGROND EN LOGO SELECTEREN

Voor een optimale branding voeg je een passende achtergrond en een logo toe. Voor een optimaal visueel resultaat is het ten eerste van belang dat de achtergrond van het logo transparant is. Daarnaast is het van belang rekening te houden met het grijze kader in het midden van het scherm. Hierdoor zal een deel van je achtergrond wegvallen, die moeilijk te zien is voor de OK-gebruiker. Houd hier dus rekening mee.

Stap 63: Voeg een achtergrond toe door op het potlood-icoon te klikken beneden in de rechterhoek van het voorbeeldkader;

Stap 64: Voeg een nieuwe achtergrond toe door op het + icoon in de rechterbalk te klikken of selecteer een achtergrond uit de afbeeldingen die je eerder hebt geüpload.;

Stap 65: Voeg een logo toe door te klikken op de linkerhoek van het tekstvenster in het voorbeeldkader (zie afbeelding 22);

Stap 66: Voeg een nieuw logo toe of selecteer uit je eerder geüploade logo’s. Door op het tekstveld te klikken verschijnt de achterkant van het ticket.

(Voor gedetailleerde uitleg zie hoofdstuk 2. ‘Kortingsactie’)

6.2.9 SECTIE: ACTIE ACTIVEREN

Wanneer alle velden zijn ingevuld, er een achtergrond is gekozen en het logo is toegevoegd, is de actie af. Wanneer je de actie opslaat, wordt deze actief. Opslaan doe je via het groene vinkje rechts bovenaan.

Stap 67: Sla je actie op.
Je ziet de blauwe balk boven het voorbeeldkader na het opslaan veranderen in een groene balk. Dit geeft aan dat je actie klaar is voor gebruik.Gefeliciteerd, je ticket-actie is klaar voor gebruik! Publiceer de QR-codes!

Heeft u het antwoord gevonden?